BMO’s Low Volatility ETF takes on the wide moat portfolio.